Bærekraftig samfunn

Ytre miljø

I arbeidsdagen vår påvirker vi flere faktorer i ytre miljø. Dette er f.eks. forurensing ved reise, kildesortering av avfall og energien vi benytter.

Ingrid

Har du gode ideer til hvordan vi kan bli mer bærekraftig?

Ta kontakt med bærekraftsansvarlig i banken, Ingrid Nestvold.