Mennesker

Beskyttelse av mennesker

Alle ansatte skal føle seg trygge når de er på jobb. Det er viktig at alle ansatte tar vare på hverandre i ulike situasjoner. 

Krise
Aksjonsplan ved skader, ran og bombetrussel
Skadet menneske
Registrering av skader og ulykker
Førstehjelp

Førstehjelpsutstyr

På alle våre lokasjoner finnes det førstehjelpsutstyr. Gjør deg kjent med hvor det befinner seg i din nærhet.