Stiklestad museumsområdet

Bankens gavetildelinger

En del av Aasen Sparebank sitt overskudd gis årlig tilbake til lokalsamfunnet i form av gavetildeling, talentstipend og næringsfond.

Bankens tildelinger

Bilde lag og foreninger 1279x959

Gavetildeling

Aasen Sparebank deler ut gaver hvert år. Årets søknadsfrist er den 25. April 2022.

Bilde talentstipend 2019 639x477

Talentstipend

Aasen Sparebank ønsker å bidra til at lokale talenter når sine mål. Vi deler derfor ut talentstipend hvert år.

Bilde bedrift 533x400

Næringsfond

Aasen Sparebank kan bidra med kapital for å fremme innovasjon og utvikling av lokal næring.