Sikkerhet og antihvitvask

Svindel foregår på mange ulike måter. Felles for det fleste metodene er at det er kriminelle som forsøker å manipulere den som blir rammet. 

Cyber nettverk