Gavetildeling

Gavetildeling 2022

Søknadsfrist: 25. April 2022.

Gavetildeling

Aasen Sparebank tildeler en gang pr. år en del av bankens overskudd som gaver til allmennyttige formål. Gavene tildeles av bankens gaveutvalg på grunnlag av kriterier som generalforsamlingen har vedtatt. Gaveutvalget er oppnevnt av generalforsamlingen og består av personer fra bankens styre, generalforsamling og administrasjon.


Lag og organisasjoner som jobber med kultur og idrett for barn og ungdom prioriteres. Vi oppfordrer de som søker til å tenke bærekraft og fortelle om sine tanker om bærekraft i søknaden. Gavemidlene gis som et mindre støttebeløp til drift etter faste satser.

Gavemidler

Hvem kan søke gavetildeling?

 • Lag og organisasjoner som er lokalisert i bankens primærområde Frosta, Åsen, Levanger, Verdal og Inderøy.

Hvem gavetildelingen ikke omfatter

 • Lag og organisasjoner som har sponsoravtale med banken fra før
 • Lag og organisasjoner som har et politisk eller religiøst formål
 • Privatpersoner, næringsvirksomheter og rene innsamlingsformål

Send en søknad med info om:

 •  Laget/ organisasjonens virksomhet
 • Antall medlemmer
 • Hva midlene skal benyttes til
 • Bærekraft og tanker om dette i organisasjonen
 • Kontonummer

Fyrtårnsmidler

Hvem kan søke om fyrtårnsmidler?

 • Lag og organisasjoner som planlegger større prosjekt, med avgrenset gjennomføringsperiode, som ligger utenfor ordinær drift eller aktivitet.
 • For øvrig gjelder samme kriterier som for gavetildelingen.
 • Midler til tildeling begrenses av den øvrige gavetildelingen, søknaders aktualitet og årlig avsetning.

Send en søknad med info om:

 • Det planlagte prosjektet
 • Hvem det søkes på vegne av
 • Hva midlene skal benyttes til
 • Budsjett
 • Kontonummer
Astrid og Hege lagspiller

Spørsmål om gavetildelingen?