Besteforeldre

Hvordan fungerer egentlig pensjonssparing?

Det å spare til pensjon kan virke som et komplekst og til tider forvirrende tema for mange. Noen ser på det som en fjern fremtid som de ikke trenger å ta stilling til i dag, mens andre føler at de burde ha startet med planleggingen mye tidligere.

Det brukes mange forskjellige terminologier og begrep innen pensjonssparing som du kanskje ikke helt vet hva betyr og innebærer, og som du føler at du burde visst om - men ikke helt tør å spørre om. Dette gjør at du kanskje utsetter å begynne med egen pensjonssparing. For hvorfor skal du bruke pengene dine på det allerede nå? 

Vi vil fremover publisere noen artikler som kan hjelpe deg til å forstå bedre hva pensjonssparing er, hvorfor det er viktig, og ikke minst - hvorfor du bør begynne med egen pensjonssparing i dag. 

La oss starte fra begynnelsen - hva er pensjon? 

Pensjonspenger er rett og slett pengene du skal leve av etter at du har avsluttet arbeidslivet, som da erstatter den vanlige lønnen du får som arbeidstaker. Dette er en form for inntektssikring for å hjelpe mennesker med å opprettholde en viss levestandard når de ikke lenger har en fast lønnsinntekt. Pensjonspengene består av tre hoveddeler: Alderspensjon, tjenestepensjon, og egen sparing. La oss gå gjennom de tre delene en etter en.

 

Pensjonspyramiden

 

Alderspensjon: Folketrygdens grunnstein

Alderspensjon, eller det vi ofte kaller folketrygden, er en grunnpilar i det norske sosiale sikkerhetsnettet. Innført i 1967, sikrer denne ordningen at alle som bor i Norge, og som har arbeidet, bygger opp rettigheter til pensjon. Dersom du ikke har vært i arbeid, vil du motta en garantipensjon, tidligere kjent som minstepensjon. For de som har jobbet, avhenger størrelsen på tilleggspensjonen av arbeidsinnsatsen gjennom årene — antall arbeidsår, stillingsprosent, og lønnsnivå spiller alle en rolle i dette regnestykket. 


Folketrygden alene utgjør vanligvis mellom 40 til 50 prosent av tidligere arbeidsinntekt som pensjonspenger. Dette er altså det staten sparer for deg. 

 

 

Tjenestepensjon: arbeidsgiverens bidrag

Tjenestepensjon, ofte kalt innskuddspensjon, er den pensjonen din arbeidsgiver bidrar med og sparer for deg. Her betaler arbeidsgiveren en fast prosent av din lønn inn i en pensjonsordning hver måned, som deretter forvaltes av en bank eller et forsikringsselskap. Størrelsen på din fremtidige pensjon fra denne kilden avhenger av hvor mye som er betalt inn gjennom årene du har jobbet, samt avkastningen på disse pengene. I Norge er det lovpålagt for bedrifter som har mer enn to ansatte å ha en slik ordning, og minstesatsen som må settes av er to prosent av lønnen - selv om mange arbeidsgivere velger å betale mer.


Logg deg inn på nettsiden til din tjenestepensjonsleverandør og sett deg inn i hvor mye du vil få i pensjon. Statens pensjonskasse (SPK) har svært gode nettsider med masse informasjon og en kalkulator som viser deg omtrentlig hvor mye du vil få i pensjon.

Les mer om innskuddspensjon (tjenestepensjon)

 

Egen sparing: ditt personlige ansvar

Denne delen er hvor du må spare selv, og det utgjør muligens viktigste elementet.  Egen sparing er nemlig den delen av pensjonssparingen som er helt og holdent opp til deg selv. Selv om offentlige og private pensjonsordninger vil gi den en grunnleggende inntekt som pensjonist, kan det hende at det ikke dekker alle økonomiske behovene du kommer til å ha i pensjonisttilværelsen. Selv om det kan virke krevende å spare til pensjon som ung, gir det deg en unik mulighet til å påvirke din økonomiske fremtid. Start tidlig og vær konsekvent med sparingen for å bygge opp en solid økonomisk buffer til framtiden din! Det er ikke nødvendigvis snakk om å måtte spare store summer per måned.

 

Du kan velge å investere i aksjefond, eller andre spareprodukter hos oss. For eksempel er en egen pensjonskonto en smart ordning som lar deg samle all innskuddspensjon på ett sted, og det vil gi deg fleksibiliteten til å velge blant forskjellige investeringsalternativer.

 

Les mer om pensjonssparing her

 

Som du ser er planlegging og kunnskap om alderspensjon, tjenestepensjon, og egen sparing relativt viktig for å sikre at du får en økonomisk trygg pensjonstilværelse. Ved å forstå og aktivt ta stilling til disse tre elementene innen pensjonssparing, kan du legge et solid fundament for fremtiden din. Husk at det aldri er for tidlig (eller for sent) å begynne å tenke på pensjonssparing! Så, ta kontroll over din økonomiske fremtid i dag, og sørg for at du kan nyte pensjonisttilværelsen med fred og trygghet når den tid kommer.


I neste artikkel skal vi snakke litt mer om hvordan du kan få enda bedre oversikt, og hvilke ulike typer av egen sparing du kan velge mellom. 


Ønsker du en samtale om pensjonssparing?

Avtal møte med en av våre rådgivere her


Ta kontakt med oss i Aasen Sparebank

Vi er her for deg - i gode og andre dager