Bilde lag og foreninger 1279x959

Gavetildeling

Aasen Sparebank deler hvert år ut en del av overskuddet sitt til allmennyttige formål. Søknadsfrist for neste tildeling er 22.april 2024.

Gavemidler

Hvem kan søke gavetildeling?

 • Lag og organisasjoner som er lokalisert i bankens primærområde Frosta, Åsen, Levanger, Verdal, Inderøy og tilstøtende markedsområder.

Hvem gavetildelingen ikke omfatter

 • Lag og organisasjoner som har et politisk eller religiøst formål
 • Privatpersoner, næringsvirksomheter og rene innsamlingsformål

Disponering av gavemidler

 • Vi støtter prosjekter som har verdi over tid, som engasjerer og bidrar til dugnadsånd
 • Disponering skal være i samsvar med ett eller flere av FNs bærekraftsmål
 • Midlene skal bygge oppunder tiltak som skaper bolyst, aktiviteter, møteplasser, tilhørighet og stolthet i lokalsamfunnet.

Hvordan søke om gavemidler?

Søk om gavemidler her

Søknadsfrist: 22.april 2024

Fyrtårnsmidler

Hvem kan søke om fyrtårnsmidler?

 • Lag og organisasjoner som planlegger større prosjekt, med avgrenset gjennomføringsperiode, som ligger utenfor ordinær drift eller aktivitet.
 • For øvrig gjelder samme kriterier som for gavetildelingen.
 • Midler til tildeling begrenses av den øvrige gavetildelingen, søknaders aktualitet og årlig avsetning.

Send en søknad med info om:

 • Det planlagte prosjektet
 • Hva midlene skal benyttes til
 • Budsjett

 

Søk om fyrtårnsmidler her

Søknadsfrist: 22.april 2024