Generalforsamlingen

Generalforsamlingens sammensetning:

  • 7 medlemmer og 1 varamedlem velges av og blant innskyterne.
  • 1 medlem og 1 varamedlem velges av kommunestyret i Levanger Kommune.
  • 4 medlemmer og 1 varamedlem velges av og blant egenkapitalbeviseierne.
  • 4 medlemmer og 1 varamedlem velges av og blant de ansatte.

Medlemmer av generalforsamlingen:

Leder av generalforsamlingen for perioden 2023-2024 er Ingvild Øfsti.

Nestleder av generalforsamlingen for perioden 2023 - 2024 er Lars Erik Ertsås.

Innskytervalgte:

Navn

Posisjon

Innvalgt første gang

Utløp av valgperiode

Rikke Mo Veie

Medlem

2017

2025

John Anders Bugdø Husby

Medlem

2022

2026

Morten Andre Hunnes Stokkan

Medlem

2021

2025

Evelyn Skjerve

Medlem

2018

2026

Terje Gaarden

Medlem

2022

2026

Jo Martin Husby

Medlem

2014

2026

Frøydis Aaker

Medlem

2012

2025

Anne Berit Flægstad

1. Varamedlem

2023

2026

Kommunevalgte:

Navn

Posisjon

Innvalgt første gang

Utløp av valgperiode

Lars Erik Ertsås

Medlem

2020

2024

Astrid Juberg Vordal

1. Varamedlem

2009

2024

Egenkapitalbeviseiere:

Navn

Posisjon

Innvalgt første gang

Utløp av valgperiode

Ingvild Øfsti

Medlem

2020

2024

Arne Skive

Medlem

2022

2026

Knut Arne Hovdal

Medlem

2014

2026

Vidar Burmo

Medlem

2018

2024

Per Olav Gilstad

1. Varamedlem

2022

2026

Ansattevalgte:

Navn

Posisjon

Innvalgt første gang

Utløp av valgperiode

Ole Jakob Hollekim

Medlem

2020

2024

Arne Lyngsmo

Medlem

2020

2024

Anita Nesjø Tvete

Medlem

2022

2026

Jorunn Nesjø

Medlem

2018

2026

Per Arne Nessemo

1. Varamedlem

2022

2026