Gavetildeling

Gavetildeling 2022

Søknadsfrist: 25. April 2022.

Gavetildeling

Aasen Sparebank tildeler en gang pr. år en del av bankens overskudd som gaver til allmennyttige formål. Gavene tildeles av bankens gaveutvalg på grunnlag av kriterier som generalforsamlingen har vedtatt. Gaveutvalget er oppnevnt av generalforsamlingen og består av personer fra bankens styre, generalforsamling og administrasjon.


Lag og organisasjoner som jobber med kultur og idrett for barn og ungdom prioriteres. Vi oppfordrer de som søker til å tenke bærekraft og fortelle om sine tanker om bærekraft i søknaden. Gavemidlene gis som et mindre støttebeløp til drift etter faste satser.

Gavemidler

Hvem kan søke gavetildeling?

 • Lag og organisasjoner som er lokalisert i bankens primærområde Frosta, Åsen, Levanger, Verdal, Inderøy og tilstøtende markedsområder.

Hvem gavetildelingen ikke omfatter

 • Lag og organisasjoner som har et politisk eller religiøst formål
 • Privatpersoner, næringsvirksomheter og rene innsamlingsformål

Disponering av gavemidler

 • Vi støtter prosjekter som har verdi over tid, som engasjerer og bidrar til dugnadsånd
 • Disponering skal være i samsvar med ett eller flere av FNs bærekraftsmål
 • Midlene skal bygge oppunder tiltak som skaper bolyst, aktiviteter, møteplasser, tilhørighet og stolthet i lokalsamfunnet.

Hvordan søke om gavemidler?

Neste søknadsfrist er i 2025. Følg med på vår hjemmeside.

Fyrtårnsmidler

Hvem kan søke om fyrtårnsmidler?

 • Lag og organisasjoner som planlegger større prosjekt, med avgrenset gjennomføringsperiode, som ligger utenfor ordinær drift eller aktivitet.
 • For øvrig gjelder samme kriterier som for gavetildelingen.
 • Midler til tildeling begrenses av den øvrige gavetildelingen, søknaders aktualitet og årlig avsetning.

Send en søknad med info om:

 • Det planlagte prosjektet
 • Hva midlene skal benyttes til
 • Budsjett

 

Neste søknadsfrist er i 2025.

Astrid og Hege lagspiller

Spørsmål om gavetildelingen?