Valgmøte EK-beviseiere

Valgmøte for egenkapitalbeviseierne

Innkallelse er sendt per post.

Onsdag 16.februar 2022 kl. 18.30 avholdes valgmøte i henhold til bankens vedtekter §3-7. Valgmøte avholdes i bankens hovedkontor på Åsen, Stasjonsvegen 1.

Egenkapitalbeviseiere som ønsker å benytte seg av sin stemmerett kan enten delta selv på møte eller avgi fullmakt til andre. Dersom det skal avgis fullmakt til andre må fullmaktsskjema utfylles og returneres til Aasen Sparebank innen 14. februar 2022.