Pensjon

Pensjon fra første krone

1.januar 2022 kom endringen om at man nå skal kunne få opptjent tjenestepensjon fra første krone.

Mer synkronisert

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) er den pensjonssparingen arbeidsgiver i privat sektor må tilby sine ansatte. 

Endringen i OTP vil gjøre at obligatorisk tjenestepensjon (OTP) blir mer synkronisert med folketrygdens regler for pensjonsopptjening.

Fra nyttår er det et krav til at arbeidsgiver skal innbetale minimum 2% av lønnen, fra første krone og opptil en lønn på 12G. Tidligere var kravet kun omfattet lønn fra 1G og opptil 12G.

Dette betyr at man ikke lenger trenger å tjene minimum 1G (grunnbeløpet i folketrygden) for å få opptjening av tjenestepensjon.

 

Uavhengig av stillingsprosent

De nye endringene gjør også at man ikke trenger å ha minimum 20% fast stilling for å få opptjening av tjenestepensjon.

Det betyr at mange, for eksempel studenter som har helgejobb eller sommerjobb, vil få opptjening av tjenestepensjon uten å ha fast stilling.

 

Opptjening fra 13 år

Det har tidligere vært grense på 20 år for å få opptjening av tjenestepensjon. Denne er nå fjernet og alle over 13 år vil få opptjent pensjon.


Ansatte Aasen Sparebank

Kontakt oss!

Tlf. 74 08 63 00