“Takk for maten”- prosjektet, mer enn bare mat


Som lokal bank mener vi i Aasen Sparebank at det er utrolig viktig å støtte dem som bidrar til positiv utvikling i lokalsamfunnet. Derfor velger vi årlig å dele ut gavemidler til noen av dem som er med å løfte lokalsamfunnet opp og frem. Enten det er snakk om ildsjeler, organisasjoner eller idrettslag som gjør en innsats for lokalsamfunnet vårt - så ønsker vi å bidra inn i arbeidet deres for et bedre lokalsamfunn. 

Takk for maten

Bilde: Rådgiver Ragnar J. Ørdal i Aasen Sparebank som overrekker sjekken til Torstein Valvatne Adanes. 

Et av de prosjektene vi har valgt å gi støtte til i år er “Takk for maten”-prosjektet gjennom den kommunale satsingen på gratis mat til ungdom - “Bli sett, bli hørt og bli kjørt”. Torstein Valvatne Adnanes er ungdomskontakt i Inderøy kommune og har, sammen med ungdommer i kommunen, vært ansvarlig for utviklingen av denne satsingen. Det ønsket vi å støtte.

I Aasen Sparebank har vi et eget gaveutvalg som bestemmer hvilke prosjekter som skal få tildelt midler. Gaveutvalget består av en representant fra banken, ett medlem av generalforsamlingen, og ett medlem fra bankens styre. De sier at det var et enkelt valg å gi støtte til “Takk for maten”-prosjektet. 

- Dette er et prosjekt som både bidrar til godt kosthold og god psykisk helse blant ungdommer som bor på hybel på Inderøy. Vi synes det er utrolig viktig å gi ungdommene våre en trygg og god sosial arena, hvor de også kan bli kjent med hverandre, forklarer utvalget videre.

 

For ungdommer, med ungdommer 

Torstein Velvatne Andanes sin største oppgave som ungdomskontakt er å tilrettelegge for gode forhold blant ungdom i kommunen. På Inderøy er det mange unge mennesker som bor på hybel, og en del av hybellivet er naturligvis å lage middag til seg selv. Mange av ungdommene som bor for seg selv har begrenset med økonomiske midler, og velger ofte enkle og billige løsninger. I tillegg kan hybellivet være ganske ensomt når man bor alene. 

Sammen med kommunens ungdomsråd har Torstein derfor utarbeidet en temaplan som i dag fungerer som en egen handlingsplan i kommunen. Planen har de kalt “Bli sett, bli hørt og bli kjørt”, og den er basert på en rekke undersøkelser og dialoger gjort med ungdommer i lokalsamfunnet. Rapporten bak planen viser hva ungdom i lokalområdet ønsker seg mest av alt: Nemlig god mat på et trygt sted. Dermed konkluderer rapporten med at mat er en viktig faktor i ungdommers liv, og at det å dele matopplevelser også legger til rette for at ungdom kan skape et trygt fellesskap. Kommunestyret i Inderøy valgte derfor til slutt å vedta denne planen som et eget satsingsområde å jobbe med.

Banken ønsket å bidra

Da vi i Aasen Sparebank ble kjent med at den politiske handlingsplanen hadde blitt vedtatt i kommunen, ble vi svært interessert og ønsket å finne ut av hvordan vi kunne bidra. Gjennom et møte med banken fikk Torstein presentere temaplanen, og vi bestemte raskt etter dette å støtte satsingen gjennom å gi pengestøtte til et eget sideprosjekt. Sammen ble vi enige om å kalle dette prosjektet for “Takk for maten”-konseptet.

- Jeg er veldig takknemlig for at Aasen Sparebank vil bruke penger på ungdom i lokalsamfunnet, og så blir jeg veldig glad når jeg ser at det er ungdommens engasjement rundt temaplanen, som gjør at behovene blir synliggjort utad, sier Torstein.

Det var rådgiver Ragnar J. Ørdal som, på vegne av banken, hadde hovedansvaret for utdelingen av støtten til prosjektet. I Aasen Sparebank er praksis at hver gang de deler ut gavemidler i lokalmiljøet, er det en utvalgt rådgiver fra banken som får hovedansvaret. Ragnar er nært knyttet opp til nærmiljøet og er spesielt opptatt av denne tematikken, det var derfor ingen tvil om at nettopp dette havnet i hans fang. Under utdelingen av gavesjekken fikk Ragnar være med på besøk til en ungdomsgjeng hvor ungdomskontakten fra kommunen, Torstein, hadde kjøpt inn mat som ungdommen fikk utlevert på hybelen. Men det var ikke bare mat som kom på døren denne dagen, Ragnar hadde også med seg noen smarte råd om sparing og personlig økonomi som han delte med ungdommene.

Mer enn bare mat

“Takk for maten”-prosjektet er først og fremst rettet mot ungdomsgrupper i lokalmiljøet som har et ekstra behov for støtte til mat, og pengene blir som oftest brukt målrettet deretter. Torstein forteller at det typisk gjelder ungdommer på videregående trinn som lever på et stramt budsjett med stipend fra Lånekassen som sin eneste inntekt.

Ved siden av matutleveringen, legger prosjektet også til rette for at Torstein har muligheten til å arrangere ulike sammenkomster og sosiale treff for ungdom i kommunen. Blant annet arrangeres det ulike beboertreff på ungdomshybler hvor maten står i fokus. Heldigvis stopper det ikke med det første her, Torstein kan forsikre om at “Takk for maten”-prosjektet lever godt videre og at midlene langt ifra er brukt opp enda.

 

Ta kontakt med oss i Aasen Sparebank

Vi er her for deg - i gode og andre dager