Spørsmål

Hvorfor spør vi om så mye?

Vi forklarer hvorfor vi stiller mange spørsmål, og hvorfor du som kunde må fylle ut kundeerklæringer.

Hvorfor spør vi om så mye?

For å kunne forhindre hvitvasking, terrorfinansiering og ID-tyveri, er vi som bank forpliktet til å vite hvem du er og hvordan du bruker banken. Denne informasjonen må oppdateres med jevne mellomrom.

Vi stiller deg som kunde mange spørsmål av en grunn.

Hvitvaskingsloven pålegger banken å innhente opplysninger om deg og hvordan du bruker banken, slik at vi kan ivareta dine økonomiske interesser, samt vårt samfunnsansvar. Å stanse økonomisk kriminalitet er et viktig samfunnsoppdrag, og vi som bank har strenge retningslinjer på hvordan denne jobben skal gjøres. Da er vi avhengig av et godt samarbeid med deg som kunde.

Bankens hverdag

Banken jobber daglig med saker der vi stopper forsøk på svindel eller hvitvasking av ulovlige midler. Vi er ved lov pålagt å følge godt med transaksjoner og aktivitet, dette for å være foran de uærlige. Vi jobber for deg som kunde, med våre verktøy, for å gjøre din bankhverdag tryggere.

Svindelfare i det daglige

Svindlere blir stadig dyktigere, og gjennom troverdig kommunikasjon utnytter de tillitsfulle kunder. Neste gang kan det være deg de kontakter. Du skal aldri gi fra deg sensitiv informasjon som f.eks. BankID-passord, kortnummer og pinkoder – selv om noen hevder at de trenger det. Bank, politi og offentlige myndigheter vil aldri be deg om denne type informasjon, da den er personlig.

 

Ta kontakt med banken hvis du opplever noe som gjør deg usikker.

Vi er her for deg i gode og andre dager.  

Ansatte Aasen Sparebank

Kontakt oss!

Tlf. 74 08 63 00