Kredittkort

Reklamasjon ved svindel eller tvist

Har du fått belastet et beløp dobbelt, ikke mottatt vare etter bestilling på internett eller er utsatt for svindel på ditt Visa bankkort eller Mastercard kredittkort kan du be om å få tilbakebetalt beløpet gjennom reklamasjon. 

Reklamasjon

Du kan reklamere på korttransaksjoner fra fysiske butikker, minibanker eller nettbutikker. Årsaken til reklamasjon kan f.eks. være at varen ikke er levert, at varen ikke er som beskrevet eller at noen har misbrukt kortet ditt.

Du kan kun reklamere på transaksjoner knyttet til ett kort av gangen. Om du ønsker å reklamere på transaksjoner knyttet til flere kort må du levere en reklamasjon for hvert kortnummer.


Tidsfrister

I henhold til vilkårene for ditt betalingskort samt Finansavtalelovens § 37 pkt 1 har du en reklamasjonsrett forutsatt at du setter frem krav om tilbakeføring uten ugrunnet opphold etter at du ble eller burde ha blitt kjent med forholdet og senest 13 måneder etter belastningstidspunktet.

Personvern

Vi er ansvarlig for behandling av personopplysningene som oppgis og hentes inn når du registrerer en kortreklamasjon. Når du har registrert en sak i vår digitale løsning og signert denne med din BankID så lagres opplysningene i inntil 10 år.

 

Hvis du starter en registrering men ikke sender inn saken så vil ikke dine opplysninger lagres. Det samme gjelder for en reklamasjon du sender inn på papir.