Eldre mann og dame med ipad

Hvordan hjelpe eldre med teknologien?  

Teknologi er komplisert, og stadig i endring og utvikling. Det kan være vanskelig å holde seg oppdatert for mange av oss. Men for de som begynner å bli noen år, kan daglige bankoppgaver, som for eksempel det å betale regninger via nettbank, vise seg som en utfordring.

I den anledning ønsker vi i Aasen Sparebank å bidra med noen gode tips om hvordan du kan hjelpe eldre familiemedlemmer, eller andre som begynner å føle at daglige banktjenester begynner å bli vanskelig å ha kontroll på.

Disponent på en annen persons konto

En vanlig løsning er å gi fullmakt til noen du stoler på. En disponent er en person som har tilgang til en annens konto fra sin egen mobilbank eller nettbank - og som dermed kan hjelpe med å ha oversikt over daglig økonomi.

– Om du oppdager at for eksempel noen av foreldrene dine har det litt vanskelig når det kommer til daglige banktjenester, er det første steget å prate med dem, og høre hva de  trenger hjelp til. For eksempel det å betale regninger, sier Line Solheim Benjaminsen, kunderådgiver i Aasen Sparebank 

– Det neste steget da vil da være å kontakte oss i banken og sette i gang prosessen med å bli en disponent på de aktuelle kontoene. Men da er det viktig at vi har mulighet til å få kontakt med vedkommende, for det er kontoeier som må si i fra at du har lov til å disponere  en annens konto, fortsetter Benjaminsen.

Line Solheim Benjaminsen 

Bilde: Line Solheim Benjaminsen, Rådgiver Kunde- og Kompetansesenter i Aasen Sparebank.

Fremtidsfullmakt - hva er egentlig det?

Det vi ser er at flere av våre kunder ser behovet for å etablere en fremtidsfullmakt.

En fremtidsfullmakt er et juridisk dokument som gir en eller flere personer myndighet til å representere fullmaktsgiveren  – den som utsteder fremtidsfullmakten – muligheten til å ivareta fullmaktsgiverens interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.

Dette hvis de eksempelvis blir ute av stand til å ta egne beslutninger på grunn av alder, sykdom eller annen uførhet.

– En fremtidsfullmakt er noe som må lages før en person eventuelt blir syk eller for gammel til å ta vare på seg selv, og det er viktig at det brukes noen som vedkommende kan stole på, understreker Benjaminsen.

Her må vi poengtere at en fremtidsfullmakt handler om mye mer enn bare økonomisk hjelp og assistanse på betaling av regninger. Den omfatter også en rekke andre områder. 


Hvordan få opprettet en fremtidsfullmakt?


Aasen Sparebank samarbeider med Justify, som tilbyr enkel hjelp med juridiske dokumenter. Der kan du enkelt skrive en fremtidsfullmakt som vil bli gjennomgått av en advokat. Dette for å ivareta at alt det juridiske ved en slik fullmakt er gyldig. Fullmakten kan enkelt oppdateres ved eventuelle endringer i livssituasjonen.

Les mer om fremtidsfullmakt her

BankID er personlig og skal aldri deles


Mange tror at det er tillatt å låne andres BankID for å hjelpe dem med selvbetjente nettløsninger, som for eksempel bank og Helsenorge, er en akseptabel løsning, men det er det ikke.


– En BankID er strengt personlig og er ikke noe som ikke skal gis til andre personer uansett om det er datter, venn, bank eller politi. Mange tenker at det bare er å betale en annens faktura, men det finnes så mange ting man kan gjøre når man misbruker en BankID.


– Det gjelder å huske at BankID er like personlig som passet ditt, og skal ikke deles med noen, ikke engang med banken din, avslutter Benjaminsen. 


Ønsker du å ta en videre prat om hvordan du kan få hjelp, eller ønsker å hjelpe andre rundt dette temaet, så er vi i Aasen Sparebank selvsagt tilgjengelig for en prat. 

 

Avtal møte med en rådgiver i Aasen SparebankTa kontakt med oss i Aasen Sparebank

Vi er her for deg - i gode og andre dager