Kryptovaluta

Hva er kryptovaluta?

De siste årene har vi sett en stadig økende interesse rundt diverse kryptovalutaer. Det omtales i sosiale medier som en kjapp måte å investere pengene dine på. Men det er dessverre ikke så enkelt, og i verste fall kan du ende opp med å tape investeringen din. 

 

Hva er egentlig kryptovaluta? 

Kryptovaluta er rett og slett en digital valuta som bruker kryptografi for å sikre transaksjoner. Bruksområder inkluderer å være et betalingsmiddel, å oppbevare verdier, eller for spekulasjon i prisøkning. Kryptovaluta benytter seg av desentralisert kontroll i motsetning til ordinære valutaer hvor kontrollen normalt er sentralisert hos en statsbank. Fra et personlig perspektiv, finnes det en rekke forskjellige tilbydere og valutaer, og markedet er svært ustabilt, hvor du på en side kan vinne mye, men på en annen, kan tape mye.

Midlenes opprinnelse

I forbindelse med investering av midler i Aasen Sparebank må du som kunde besvare spørsmål om midlenes opprinnelse. Dersom du har investert i kryptovaluta må du vite opprinnelsen til midlene som er investert i kryptovaluta, om det er foretatt en re-veksling, hva er gevinst og hva er investert. Kort oppsummert kan dette summeres til spørsmålet «Hvor kommer midlene fra?».

I tradisjonelle investeringsalternativer, slik som fond og aksjer, kjenner man som regel alltid til eierforholdet bak gjennom en aktør i andre enden. Dette er grunnleggende faktorer som må være på plass for å skape en viss grad av trygghet, og forutsigbarhet rundt investeringer.

Når det kommer til handel med kryptovaluta på utenlandske børser har vi som bank ikke innsikt til å se hvordan transaksjonene har foregått. Kryptovaluta er en desentralisert digital valuta. Det betyr at transaksjonene verifiseres av et stort antall brukere i et nettverk, og ikke av nasjonale sentralbanker eller andre finansielle institusjoner. Kryptovalutaen eksisterer kun digitalt oppe i skyen. Det gjør at valutaen lett kan skjules, og at den kan omsettes raskt. Med bakgrunn i dette er kryptovaluta ofte benyttet i kriminelle handlinger. Dersom du har investert i kryptovaluta er sannsynligheten for at dine midler er blitt sammenblandet med midler fra kriminelle aktiviteter stor.

Dersom du har investert i utenlandsk kryptovaluta og oppnådd en gevinst, og deretter ønsker å sette midlene inn på kontoen din i Aasen Sparebank, må du kunne dokumentere midlenes opprinnelse. Det samme gjelder dersom du som kunde i Aasen Sparebank kommer med egenkapital som du ønsker å investere i bolig. Dersom vi ser at du har investert i utenlandsk kryptovaluta, er veien for å få midlene godkjent veldig lang. Du som kunde må dokumentere alle kjøp og investeringer over tid fra den børsen som valutaen har stått og vokst på. På den måten kan vi se hvor midlene kommer fra, derav midlenes opprinnelse.

Skal du investere i krypto - bruk norske kryptobørser

Utenlandske kryptobørser er ikke ulovlig. Imidlertid har Norges Bank uttalt at på grunn av vanskelighetene med å regulere denne valutaen, anbefaler de bruk av norske tilbydere. Disse plattformene har konsesjon i Norge og følger dermed norsk lov og det vil være enklere for deg som kunde å kunne følge pengene dine og også dokumentere overfor banken Dersom du ønsker å investere i kryptovaluta, så vil det være vår anbefaling, at du benytter deg av de norske plattformene. For der er det full åpenhet om transaksjonene, slik at vi kan ha oversikten. Du er også selv pliktig til å skatterapportere dine verdier til norske myndigheter via skattemeldingen din.

En rekke andre investeringsmuligheter

Hvis du vurderer å investere en pengesum, enten det er arv, en bonus eller annet, finnes det flere andre alternativer enn kryptovaluta. I dagens marked kan det å plassere pengene på en høyrentekonto være relativt gunstig. Imidlertid dreier det meste seg om tidshorisonter og tålmodighet. Aasen sparebank tilbyr forskjellige fondsløsninger, fra de med høy risiko og kortere tidsperspektiv til de som er relativt risikofrie. Det finnes investeringsmetoder hvor du velger risikonivå selv, basert på risikoprofil. Dette vil banken hjelpe deg med. 

Kontakt oss gjerne i banken, så kan vi skreddersy en spare- eller fondsløsning som passer perfekt for deg.

Prøv vår sparerobot her


Ta kontakt med oss i Aasen Sparebank

Vi er her for deg - i gode og andre dager