Bilde bedrift 533x400

Næringsfond

Aasen Sparebank kan bidra med kapital for å fremme innovasjon og utvikling av lokalt næringsliv.

Aasen Sparebanks Næringsfond

Aasen Sparebank kan bidra med kapital for å fremme innovasjon og utvikling av lokal næringsvirksomhet innenfor bankens markedsområde.

Aasen Sparebanks Næringsfond gjelder både nye og eksisterende næringsaktører, herunder forskning/utvikling og prosjekt som driver næringsutvikling.

Kapitalen utgjør et avsatt beløp av bankens årlige overskudd, fastsatt av bankens Generalforsamling. Årlige midler tildeles på bakgrunn av løpende tips, søknader eller forespørsler og tildeles gjennom hele året av bankens administrasjon og evt. gaveutvalg.Søknad/forespørsel kan sendes til marked@aasen-sparebank.no med følgende innhold

  • Begrunnelse for søknaden
  • Redegjørelse for virksomhet
  • Planer det søker midler til
  • Evt. budsjett