Vi gjør det enkelt for deg å spare!

For at du enkelt skal komme i gang med fondssparing har vi satt sammen ferdige fondspakker. Du kan velge mellom ulike risikoprofiler, og du kan velge om du vil opprette fast sparing eller kun investere engangsbeløp. Hva som er riktig for deg avhenger av hva du sparer til, hvor lenge du ønsker å spare og hva slags risiko du er komfortabel med.

Våre fondspakker

Forsiktig sparing🌱

Du forventer:

 • Moderate svingninger
 • Lav risiko for tap
 • Stabil og langsom utvikling
 • Årlig totalkostnad 0,5%

Balansert sparing ⚖

Du forventer:

 • Bedre avkastning enn ved "Forsiktig sparing"
 • Begrenset risiko for tap
 • Moderat verdiutvikling
 • Årlig totalkostnad 0,6%

Offensiv sparing📈

Du forventer:

 • Høy avkastning over tid
 • Høyere risiko for tap
 • Verdiutvikling vil svinge
 • Årlig totalkostnad 0,7%

Bærekraftig sparing 🍃

Du forventer:

 • Langsiktig bærekraftig investering
 • Fokus på grønn energi og sirkulærøkonomi
 • Verdiutvikling vil svinge
 • Årlig totalkostnad 1,05%