Stiklestad museumsområdet

Bankens gavetildelinger og sponsoravtaler

En del av Aasen Sparebank sitt overskudd gis årlig tilbake til lokalsamfunnet i form av gavetildeling, talentstipend og næringsfond. I tillegg til dette har banken en rekke sponsoravtaler med ulike lag og foreninger.

Bankens tildelinger

Bilde lag og foreninger 1279x959

Gavetildeling

Aasen Sparebank deler ut en del av overskuddet som gavemidler hvert år.

Bilde talentstipend 2019 639x477

Talentstipend

Aasen Sparebank ønsker å bidra til at lokale talenter når sine mål. Vi deler derfor ut talentstipend hvert år.

Bilde bedrift 533x400

Næringsfond

Aasen Sparebank kan bidra med kapital for å fremme innovasjon og utvikling av lokal næring.