Slik godkjenner og betaler du en eFaktura

  • Trykk på "Aktiviteter" nederst på forsiden
  • Aktiviteter åpnes
  • Velg eFaktura
  • Marker en eller flere eFaktura som ønskes betalt
  • Trykk på "Godkjenn"
  • Godkjenn betalingen

Hvis du ønsker å se grunnlaget for din eFaktura, trykk på de tre prikkene til høyre for eFakturaen. Velg "Se detaljer".

Hvis eFaktura er i kombinasjon med AvtaleGiro betales den automatisk.