Ungt par flytting

Boligsparing for ungdom

BSU er den smarteste måten å spare på for deg som er under 34 år, og som ønsker å spare til boligkjøp.

Hjelp til å opprette BSU

BSU = Boligsparing for Unge

Er du under 34 år er det lurt å starte med sparing i BSU. Når du en gang i fremtiden skal kjøpe din første bolig vil sparing i BSU gi deg en fordel. Banken krever at du sparer opp 15% egenkapital for å kunne ta opp boliglån. Det vil si at du minimum må ha spart opp 15% av boligverdien for å få tatt opp boliglån på de resterende 85 %.

Gjennom å spare i BSU får du gode rente på sparepengene, og du vil få en skattefordel.


Når burde jeg starte å spare i BSU?
Nedre aldersgrense er satt til 13 år, men vi anbefaler å starte BSU først når du har fått jobb og betaler skatt. Dette på grunn av skattefordelen ved å spare i BSU.

Det er lurt å spare månedlig, slik at du kan nå målet om maksimalt sparebeløp på 300.000 kroner.

Hvor mye kan jeg spare i året på BSU?
Du kan spare totalt kr. 27.500 per år, og da får du maks skattefradrag som er kr. 2.750. 
Maksimalt sparebeløp på BSU er nå 300.000 kroner. Skulle du ønske å spare mer enn dette, så kan du også tegne BSU pluss, da får du samme gode rente, men da uten skattefordel.

Jeg har blitt 34 år, hva skjer med BSU nå?

Du kan ikke lengre spare i BSU, men du beholder fortsatt din BSU konto til boligformål med en lavere rente.

Fordeler med BSU:

- Bankens beste rente.
- Gjelder helt til du blir 34 år.
- God kandidat for boliglån med god rente.
- Spar inntil 2.750 kr. på skatten hvert år.
- En god måte å skaffe seg egenkapital på.
- Maksimalt sparebeløp er 300.000 kroner.
- Beløpet skal brukes til boliglån eller nedbetaling av gjeld.

 

Trenger du noen råd om hva du burde gjøre?

Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere som kan hjelpe deg.

Avtale møte med oss

Sjekk rente på BSU

 

ungdom mobil

BSU Pluss

For deg som vil spare mer til bolig enn maksbeløpet for vanlig BSU. Sparingen gir ikke skattefradrag, men du får samme gode BSU rente. Du velger selv når og hvor mye du vil spare, men pengene må brukes på bolig, enten som egenkapital eller for å betale ned boliglånet. BSU Pluss kan du spare frem til du blir 34 år.

Spørsmål og svar om BSU

Hvor mye egenkapital må jeg ha for å kjøpe bolig?

Du må ha minst 15 prosent egenkapital når du skal kjøpe bolig.

I praksis betyr dette at dersom du kjøper en bolig til kr 3.000.000, må du minst ha kr 450.000 i egenkapital.
BSU er derfor veldig smart for å opparbeide seg egenkapital til ditt første boligkjøp, i tillegg til at du får svært god rente og skattefradrag.

Hva er reglene for BSU?
 • Du kan spare i BSU til og med det året du fyller 33 år
 • Du må ha skattbar inntekt hvis du skal ha skattefradraget, samt ikke eie din egen bolig
 • Du kan spare inntil 27.500 kroner i året og 300.000 totalt i BSU
 • Gjør du uttak fra BSU-kontoen utover årets sparing, kan du ikke spare mer på denne kontoen
 • Ved fylte 34 år, får kontoen rente tilsvarende Sparekonto
 • Pengene du setter inn på BSU er ikke bundet til bolig før ved årsskiftet. Det betyr at du kan ta ut disse pengene før 31.desember
Når bør jeg starte å spare BSU?

Det er ingen nedre aldersgrense, men vi anbefaler å starte BSU først når du har fått jobb og betaler skatt, grunnet skattefordelen du får. Det er lurt å fylle opp kontoen hvert år, slik at du kan nå målet om maksimalt sparebeløp på kr 300.000.

Hvor mye kan jeg spare i året på BSU?

Sparer du totalt kr 27.500 per år, får du maksimalt skattefradrag som er kr 2.750. 

 

Maksimalt sparebeløp på BSU er kr 300.000 kroner.

Skulle du ønske å spare mer enn dette, kan du også tegne BSU Pluss. BSU Pluss har samme gode rente, men gir ingen skattefordel.

Bør jeg spare hele beløpet på én gang, eller spare månedlig?

Mange setter inn penger i desember, rett før nyttår. Men, om du er opptatt av å kunne få mest mulig ut av BSU-en din, bør du sette inn maksimalt beløp allerede i januar. I tillegg til skattefordelen, får du da svært god rente gjennom hele året.

Hva kan jeg bruke BSU-pengene til?
 • Kjøp av ny fast bolig til eget bruk
 • Omkostninger ved kjøp av egen bolig. For eksempel dokumentavgift, kostnader til tinglysning og andre ervervskostnader
 • Kjøpesum for nødvendig tomt til egen bolig
 • Betaling av renter og avdrag på lån på egen bolig, nødvendig aksje, andel eller obligasjon
 • Kostnader til oppussing og oppgradering av egen bolig (påkostning og vedlikehold)
 • Kostnader ved å utvide/bygge på egen bolig
 • Kostnader til oppussing og oppgradering av uteområde på egen bolig
 •  Elbil-lader, varmepumpe og solcellepanel

Viser til Skatteetaten sine hjemmesider for siste gjeldende BSU-regler.

Jeg har blitt 34 år, hva skjer med BSU nå?

Etter fylte 34 år blir renten lik som på ordinær sparekonto.

Ønsker du rådgivning vedrørende andre sparemetoder?

Avtale møte med en rådgiver.