Mann med mobil

Fondssparing

Dersom du tenker langsiktig sparing vil fondssparing være et godt alternativ til sparekonto. 

Kom i gang med fondssparing

Kort forklart

Hva er et fond?

Et verdipapirfond er en kollektiv investering der mange sparere går sammen om å plassere pengene sine i verdipapirmarkedet. Å spare i fond er en god måte å spare på, fordi det historisk sett gir bedre avkastning enn vanlig banksparing.

Hvert fond har en profesjonell forvalter til å styre investeringene, for å gi deg best mulig avkastning. Forvalterne gjør de investeringer de til en hver tid mener er de beste. Forvalteren legger dine penger inn i den samme potten som midlene til de andre investorene. Summen av alle pengene blir kalt fondets forvaltningskapital. Forvalteren investerer deretter forvaltningskapitalen i aksjer, obligasjoner eller en kombinasjon av disse.

Den høyere avkastningen kommer av at fondet du har plassert sparepengene dine i, har investert i selskaper som stadig skaper mer verdi. Aksjemarkedet svinger, men så lenge vi har produktivitetsvekst og økt verdiskaping i samfunnet vil aksjemarkedet over tid stige mer enn det faller.

Jeg ønsker å flytte min ASK til Norne

Vi hjelper deg gjerne med overflyttingen.

Avtal et møte med en sparerådgiver

Ulike typer fond

Det finnes tre hovedtyper fondaksjefond, rentefond og kombinasjonsfond. Hvilke fond som passer for deg avhenger blant annet av ønsket risiko og tidshorisont. Jo lenger du sparer, jo større er sjansene for å få god avkastning.

Aksjefond
Et aksjefond er et verdipapirfond hvor minimum 80 prosent av andelseiernes kapital investeres i aksjemarkedet. Aksjefond er inndelt i ulike grupper etter hvor fondets midler skal investeres. Investeringen kan for eksempel være geografisk avgrenset (til Norge, Norden eller Europa) eller på bransje (for eksempel helse, finans eller teknologi).

Rentefond
Et rentefond er et fond som plasserer pengene i rentebærende papirer, som sertifikater og obligasjoner.

Kombinasjonsfond
Et kombinasjonsfond er, som navnet tilsier, en kombinasjon av et aksjefond og et rentefond. 

Kjøp og salg
Det er enkelt å kjøpe og selge fondsandeler. Elektronisk etablering av kundeforhold, og signering av kjøp og salgsordre med BankID, har gjort det enda enklere.
Hvorfor opprette spareavtale?

Lavere risiko for dårlig timing
Når du oppretter en spareavtale, sparer du en fast sum til et fast tidspunkt hver måned. Når fondsandelene kjøpes jevnlig reduseres risikoen for å kjøpe mye på et spesielt ulønnsomt tidspunkt. Over tid kjøper du derfor automatisk litt når det er billig og litt når det er dyrt, helt uten at du trenger å gjøre noe. På denne måten oppnår du en fin gjennomsnittskurs på investeringen din over tid.

Mer for pengene når det er billig
Det kan være vanskelig å kjøpe etter et kraftig kursfall. Som regel er det da frykten for tap er størst. Men når kursen har falt får du flere fondsandeler for samme sparebeløp fordi hver andel da koster mindre. Når børsen etter hvert snur oppover igjen, har du flere andeler som øker i verdi. Gjennom å ha en spareavtale drar du nytte av svingninger i markedet, og kan derfor tjene på at børsen svinger fra tid til annen.

Aasen Sparebank er tilknyttet agent til Norne Securities, og kan gjennom dette agentforholdet tilby fondssparing og aksjehandel. Innholdet på denne siden er markedsføring.

Norne Securities - mer frihet til å velge

Robot

Sparerobot

Vår sparerobot hjelper deg med å finne riktig spareform for din økonomi.

Sparekalkulator

Sparekalkulator

Se hva langsiktig sparing over tid kan gi deg i avkastning.

Norne App

Norne App

I Norne-appen kan du enkelt kjøpe eller selge fond. Du får full oversikt over dine investeringer, spareavtaler og mye mer. Last ned appen i App store eller Google Play.

Hender tastatur

Velg fond selv

Med Norne får du en stor mengde sparealternativer å velge mellom.

Kjærlighet hender

Flytt din ASK til Norne

Ved å flytte din ASK til Norne kan vi fortsatt gi deg hjelp og gode råd.

Olav Magne Vinje

Start sparing i fond

Avtal et møte med Olav Magne så hjelper han deg med å komme i gang med fondssparingen.